Kruger2Canyons.com

safaris  |  planning  |  contact us

... the bush, done properly   


Contact us...


Call the office

+27(0)11 0837 006

email hello@

k2c.co

facebook.com/

kruger2canyons

Messenger to k2c


History

BULPIN, T.V. 1968. Lowveld Trails. Johannesburg, Books of Africa.

BULPIN, T.V. 1969. Lost trails on the Lowveld. London, Hodder and Stoughton.

DAS NEVES, D. FERNANDES. 1879. A hunting expedition to the Transvaal. Translated from the Portuguese by Mariana Monteiro. London, George Bell & Sons.

DE VAAL, J.B. 1953. Die rol van Joao Albasini in die geskiedenis van die Transvaal. Argief jaarboek van SA Geskiedenis, Deel I.

DE VAAL, J.D. 1984. Ou handelsvoetpaaie en wapaaie in Oos- en Noord-Transvaal. Contree. No. 16, page 5-15.

DICKE, B.H. 1936. The bush speaks. Border life in old Transvaal. Pietermaritzburg, Shuter and Shooter.

DU TOIT, A.P. 1967. Historiese oorsig van die Phalaborwa van die laeveld. Publikasies van die Universiteitskollege van die Noorde. Reeks A. no. 7, Pietersburg, Universiteitskollege van die Noorde.

HAll, M. 1987. The changing past, farmers, kings and traders in southern Africa 200 - 1860. Cape Town, David Philip.

HARTMAN, J.B. 1975. Gazankulu: Geskiedenis en hedendaagse ontwikkeling. Jaarboek van die Suid-Afrikaanse Buro vir Rasseaangeleenthede. Nr. 11. Pretoria, SABRA.

HARTMAN, J.B. & KRIEl, J.B. Gazankulu en sy mense. Pretoria, Kriel & Hartman. 1991.

INSKEEP, R.R. 1978. The Peopling of South Africa. Cape Town, David Phillip.

KENT, l.E. 1942. The Letaba Hot Spring. Transvaal Roy. Society. South Africa, 29(2):35-47.

MASON, R.J. 1962. Prehistory of the Transvaal. Johannesburg, Witwatersrand University Press.

PIENAAR U. DE V. (Ed). 1990. Neem uit die verlede. National Parks Board.

PUNT. W.H.J. 1958. Die Verkenning van die Krugerwildtuin deur die Hollandse Oos-Indiese Kompanjie 1725. Tydskrit vir Wetenskaplike Navorsing in die Nasionale Parke in die Unie van Suid Afrika. No.1.

RADDATZ, H. 1886. Das Kaffernland am Untern Olifant. Petermann's Mittelungen. No. 32. bl. 53.

RATTRAY. G. To everything its season. Mala Mala: The story Of a game reserve. Johannesburg. Jonathan Ball Publishers.

STEVENSON-HAMILTON. J. 1949. Die Laeveld - sy natuurlewe en sy mense. Pretoria. Van Schalk.

TERBLANCE, H.P. 1983. D1e Tees van die eerste vrugte. Museumnuus. Vol. 10, No.2 bl. 13-15. Overvaal

VON WIELLIGH, G.R. 1923. Langs die Lebombo. Pretoria, Van Schalk.top
top